Ahlaksız Evrim

Ahlaksız Evrim – 12

Sürü lideri erkeğin baskın tutumu ve mevcut gerilimin, grubun fertleri üzerinde daha asosyal davranışlar doğurması gerektiğinden söz etmiştik. Fertlerin iç [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 11

Kendisine; “Bunu neden böyle yaptın ?” diye sorulan herhangi bir insanın verebileceği “Hiç” veya “bilmiyorum” gibi cevapların altında yüzlerce, binlerce [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 10

Grubun iletişim kapasitesi ile iletişimden doğan sonuçları yorumlamaya yarayan beyin gibi organlar geliştikçe sosyalliğin boyutları ve doğal olarak sergilenen [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 9

İnsan türünün genetik kuzenlerinin ve insanların bu gün topluluk halinde yaşayan sosyal varlıklar oldukları gerçeği bize insanın en erken atalarının da sosyal [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 8

Grup dinamiği içerisinde beliren kurallar, çevreden çevreye, durumdan duruma, türden türe, zamandan zamana değişik görünümler alabilir. Değişmeyen şey, evrim [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 7

Alet kullanmak, ciddi bir bilgi işlemeyi gerektirir ve tabiatta halen daha bir kısım alet edavatı kullanabilen insan dışı canlılar görebiliyoruz. Örneğin, taşla [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 6

Evrim, iletişimi gelişmiş varlıklara zamana karşı da üstünlük tanımaktadır. Eğer, bir bilgiyi genlerinle değil de yaşarken “öğreterek” , [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 5

Bilginin, Kültürün, İnanışın Evrimi… Bir varlığın tüm vasıflarını belirleyen süreç, onun ürettiklerini de belirleyecektir. Sebep sonuç silsilesinde [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 4

Kuran’ın bilgiye ve bilinene karşı olan tutumu nettir. O, bilineni kanıt (ayet) olarak kullanır. Bilinmeyeni, bilinenle delillendirir ve iddia ettiği bilinemeyene [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

Ahlaksız Evrim – 3

İslam itikad mezheplerinden Cebriyye ve Mutezile ekol çatışması burada ciddi bir problem doğurmaktadır. Cebriyye itikad mezhebi özetle olan biten her şeyin [...]

12 Eylül 2021 // 0 Comments

1 2