Felsefenin yaşam ve gerçeklik matematiği

Yaşamı ve dünyayı birliğe getirmek – 1+1=1 | 14.09.2021

YouTube player

Dücane Cündioğlu, BloombergHT kanalında yeni bir programa başladı. Adı da enteresan: 1+1=1

Dücane Cündioğlu, insanlığın düşün döneminin en başından beri etrafında gördüğü olguları anlamlandırma çabasında olduğunu ve felsefenin esasen bu temelde şekillendiğini anlatıyor. Dinlerin hayata anlam kattığını, bilimin ise şeyleri açıkladığını söylüyor. Dücane Cündioğlu’na göre bilim asla hayata bir anlam ve bütünlük katamaz. Bilim açıklar. Ve bilim, parçayı açıklar. Bütün ile ve bütünün evveli ve ahiri ile ilgilenmez. Dinler ise, parçaları açıklayamasa da, bütünü açıkladığını iddia ile varlığın anlamını belirtir. İnsanların çoğunun aradığı ve önemsediği şey, bilimin açıklaması değil, dinlerin verdiği anlamdır. Bunun doğru olup olmamasının pratik bir önemi yoktur. Dindar, onun doğru olduğuna inanır ve içindeki anlam boşluğunu bununla doldurarak huzur bulur.

Dücane Cündioğlu, bu düşünceden hareketle “Din ısıtır, bilim aydınlatır” der. Ona göre, sürüler için gerekli olan şey ısınmaktır. Işıksızlıktan ölmeyiz ama soğuktan ölürüz. İnsanlık çok uzun yıllar bilimsel bilgi olmaksızın varlığını sürdürdü. İçsel problemlerini din ve inançlarla bastırdı ve bu günlere geldi. Bu nedenle din sürülerin, büyük kalabalıkların, bilim ise az sayıda insanların ve hatta bireylerin meselesidir. Böyle olunca, aslında toplum olarak dine, birey olarak bilim ve aydınlığa ihtiyacımız var.

Felsefe ise, işte tam bu ayrımın ortasında, insanın doğru yanlış demeden her meselesine bir mesele olarak yaklaşan, ilgilendiği malzemeden de ister istemez nasiplenen, ilgilendiği malzeme tabiri caizse üstüne sinen bir alan. Felsefe, bilimden de dinden de nasiplenir. Bunu, bilgi seviyesi itibariyle bir üstünlük ve alçaklık skalasına yerleştirmez. İnsana dair her şey değerlidir ve felsefe insana dair her şeyle ilgilenir. Çözümleme ve tanımlama yapar. Hem parçaya hem bütüne bakar. Hem parça hem bütünle ilgilenir.